Vedruna El Carme Mollerussa


Datos de contacto y descripción

Tel:
(+34) 973 600 455
Fax:
Móvil:
Dirección:

Carrer Crist Rei 5,
25230 Mollerussa, Lleida, Spain
Sitio Web:
 

Vedruna Mollerusa

 

La pedagogia de les Escoles Vedruna, és una pedagogia amb estil propi que gira al voltant d’un eix: la valoració de les persones i les relacions interpersonals en un clima familiar, senzill i proper, com a experiència educativa fonamental. Aquesta pedagogia, amb una relació educativa que fomenta el respecte i l’afecte entre educands i educadors, constitueix el segell propi amb el qual Joaquima de Vedruna va impregnar les seves escoles i és el fonament de l’estil educatiu.

Aquest eix vertebrador es tradueix en:

 

  • La creació d’un clima escolar positiu i motivador.
  • La responsabilitat de fer a cadascú protagonista i responsable del seu creixement personal.
  • La recerca de l’equilibri entre la proposta de metes exigents i les possibilitats i ritmes de cadascú.
  • Un estil de treball actiu i participatiu, atent a promoure la implicació dels alumnes en la millora del seu procés d’aprenentatge.
  • L’estímul de la constància i la tenacitat com a actituds formadores del caràcter.
  • La invitació a sortir d’un mateix i descobrir les pròpies possibilitats i responsabilitats en la construcció d’un món més just.

 

Educació Integral:

Entenem que a les nostres escoles el treball educatiu ha d’abraçar tots el àmbits de creixement de la persona. Per tal d’afavorir un creixement harmònic es potencia l’àmbit intel·lectual, impulsant uns aprenentatges sòlids, l’àmbit físic i de l’expressió corporal, l’àmbit d’autonomia , en el procés d’adquirir la pròpia llibertat i responsabilitat, l’àmbit social, amb la potenciació de les relacions humanes col·lectives i la solidaritat, i l’àmbit moral, per tal que cada alumne/a pugui créixer amb valors.

 

Valors:

Els valors que volem posar en relleu són: la vida, la llibertat, la justícia, la pau, la solidaritat i la transcendència. Al costat del treball d’acompanyament tutorial que realitzen els docents, les nostres escoles fomenten durant el curs tota mena d’accions destinades a fer vius aquests valors.


Vedruna El Carme Mollerussa


 
 
....