Centre Educatiu Vedruna Vall

Zona d'esbarjo

Pati


Datos de contacto y descripción

Tel:
93 780 29 33
Fax:
Móvil:
Dirección:

Carrer del Col.legi 9,
08221 Terrassa, Barcelona, España
Sitio Web:
 

Vedruna Vall
L´ ESCOLA

 

Situat al centre de la ciutat, el Col·legi Vedruna és una de les escoles amb més història i més arrelada a Terrassa. Des de la seva fundació l´any 1856, ni un sol dia ha deixat de treballar per l´educació dels infants i dels joves. L´antiga escola és ara un centre renovat amb noves instal·lacions, nous equipaments i serveis on es combinen una llarga tradició pedagògica amb una visió actual del que ha de ser l´educació.


El Col·legi Vedruna es defineix per ser:

Una escola d´inspiració cristiana que valora cada persona pel fet de ser-ho i educa per a la llibertat, la justícia, la fraternitat i la pau.

Una escola catalana d´esperit integrador i d´arrelament al país, que es va assolint en la convivència i el treball de cada dia.

Una escola que fomenta l´educació integral i que, juntament amb la família, està atenta al desenvolupament de les dimensions intel·lectuals, corporals, afectives, espirituals i ètiques, d´autonomia personal i d´inserció social.

Una escola oberta a tothom, amb independència de la condició social, econòmica o cultural, i alhora sensible i compromesa amb la vida de la ciutat i de la seva gent.

Es fomenta el treball acadèmic de cada una de les àrees d´ensenyament, per mitjà d´una pedagogia activa i pràctica que faci gaudir de la feina ben feta.

Les tutories aconsegueixen, per mitjà d´una atenció individualitzada als alumnes, estrategies d´atenció a la diversitat amb grups reduïts de treball i amb l´ajut del departament de psicopedadogia.

Posem al servei de l´educació els recursos dels avenços tecnològics, la realització de sortides, estades i excursions i la celebració de festes culturals i religioses.

I tot basant-nos en una relació cordial, senzilla i propera entre tots els membres de la comunitat educativa, amb la intenció de crear un clima d´alegria i d´actituds positives que afavoreixin el conjunt del treball educatiu.

 

Vedruna Vall

 

 


Centre Educatiu Vedruna Vall


 
 
....